Baskı Tasarımları

TÜM BASKI İŞLERİNİZİN TASARIMLARINI
PROFESYONEL TASARIM PROGRAMLARIMIZ İLE
NOKTA HATASIZ YAPMAKTAYIZ

YAPILAN İŞİN TASARIMINI TÜM FORMATLARDA
BASKIYA HAZIR DOSYALARINI HAZIR ETMEKTEYİZ

Baskı Tasarım Nedir?

Bir mesajı iletmek için; bir görseli veya bir düşünceyi görülebilir bir düzlemde bir taslak üzerine ya da bilgisayar üzerine iki boyutlu ya da üç boyutlu olarak aktarılması ile oluşan bir süreçtir. Bir mesajı hedef kitleye ulaştırmak için, logo, kartvizit, broşür, afiş, dergi, katalog, kitap, ambalaj, reklam, tarafında yayınlanmak üzere yapılan sanatsal ölçütler yapılmaktadır.

KARTVİZİT
DERGİ
KURUMSAL KİMLİK ÜRÜNLERİ

HAYATI REKLENDİRMEKTEN
HİÇ VAZ GEÇMEYECEĞİZ


Tasarım’ın Tarihi?

Günümüzün tasarımlarının eski çağlara uzanmaktadır. Eski çağlarda yapılmış mağara resimleri ve ondan sonraki yazının icadı ile devam etmiştir. Johann Gutenberg 1440 yılında ilk baskı aracını icat ettikten sonra yazılı dokümanlarının çoğaltılmasında öncülük ederek matbaa devrimini başlatmıştır. 1450’li yıllarda dini kitapların çoğaltılmasında yapılan metin taslakları ve dizgicilik tarihin erken yapılan tasarım örnekleri olarak göstermemiz mümkündür.

Asıl çıkış noktası ise; sanayileşme ve modern yaşama geçiş ile, özellikle de fotoğrafın keşfi ile ortaya çıkan İzlenimcilik ve Post-İzlenimcilik akımlarının sonrasında geliştiği düşünülmektedir. O zamanlar resim sanatı farklı bir yöne ilerlemeye başlamış ve grafik, afiş, ürün katalogları vb. öne çıkmaya başlamıştır. Gazetenin ortaya çıkmasıyla reklam ve tanıtım öne çıkmıştır. Örneğin; ürün katalogları ilk önceleri fotoğraflarla değil gravür baskılar ile yapılmaktaydı. İşlerin tanıtımını ve duyurusunu yapan afişler de kendi içerisinde ayrı bir alan haline geliyordu. Bu alanlarda ilk çalışanlar da grafiker, grafik sanatçısı veya tasarımcı değil ressamlardı. Bu yüzden resimsel özellikleri önde, tipografik özellikleri geri planda kalıyordu. Fakat baskı tekniklerinin ilerlemesi, fotoğrafın geliştirilmesi ve tipografinin önem kazanması ile özellikle afiş tasarımı ve dolayısıyla grafik sanatlar resimden ayrı, tasarımın birer dalı olarak ortaya çıkmıştır.

  • 19. yüzyıl başlarında sanayileşme ve modern yaşama geçiş ile, özellikle fotoğrafın keşfi grafik tasarımın meslek haline gelmesini sağlamıştır. İş, teknoloji, sanayileşme ve ticari olanakların katılımıyla birlikte bazı şirketler tasarımcılardan uzmanlık talep etmeye başladı. En önemli gelişmelerden biri tasarımın bir iletişim aracı haline gelmesiydi.

1891-1896 arasında William Morris tasarladığı kitaplarla zamanına göre çok başarılı grafik tasarım işler üretmiştir. William Morris’in isleri, grafik tasarım için bir pazar olduğunu göstermiştir. Bu dönemler tasarımın sanattan ayrılmaya başladığı dönemlerdir. Ayrıca Münch pre-refaeritler ortaya çıkımıştır. Bu pre-refaeritler; resimleri idealize edilmiş, hayali, gerçek dışı kadın ve erkek tipolojisi, duygunun ve aşkın yüceliğine yönelik resimlerdir. Bu resimlerde anlatım yalınlaşmış, detaylar kaybolmuştur. İzleyenin baktığında hemen anlayabilmesi amaçlanmıştır. Münch’ün resimleri de grafik tasarım alanında yapılan ön hazırlık çalışmaları olarak kabul edilmektedir.

Birinci Dünya savaşı sonrasında 19. yüzyılın’ın sanat ve tasarım görüşlerine tepki olarak yeni düşünceler oluşmaya başlamıştır. 1919’da Almanya’nin Weimar şehrinde kurulan Bauhaus okulu sanat ve tasarım alanında birçok yeniliğin öncüsü olarak kabul edilmiştir.

Türkiye’ye Matbaa ilk defa İbrahim Müteferrika tarafından 14 Aralık 1727’de Müteferrika Matbaası’nı kurarak getirmiştir. Burada basılan kitaplar dünya kitap tarihine ve Osmanlı kültürü tarihine dair önemli bilgiler vermektedir. Bu matbaada 1729-1742 tarihleri arasında 16 kitap basılmıştır. 1729’da “Vankulu Lugati” Arapça harflerle ilk basılan kitaptır. Katip Çelebi’nin 1732’de basılan “Cihannuma”sı içinde harita ve çizimler vardır. J. B Holderman’ın “Grammaire Turque” kitabı 1730’da Osmanlı’da Latin alfabesini kullanan ilk baskı olmuştur. 1732 yılında basılan “Tarih-i Hind-i garbi” (Amerika’nin keşfi), Amerika hakkında Müslüman bir yazar tarafından yazılan ilk kitaptır, 13 tahta baskı içerir.